About: longcafischee

מערכת מובנת של עידוד עובדים. מתנות מגברים עובדים לוקחים את עצמם. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי שלנו ישראל נערות ליווי בבת ים – לספק לבנות עבודה הגונה עם רווחים טובים, ולקוחות עשירים מעניקים לשירותים באופן בלעדי באיכות הטובה ביותר. רק שיטה זו מספקת הזדמנות ליצור שותפות ארוכה, שתיהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים דירות ראויות. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה משפיע על עומק הנערה עצמה, מכיוון שעלויות ההתנחלות נופלות רק על כתפיה של הילדה. העלות המשוערת של שכר הדירה היומי של הדירה בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.

Recent Posts by longcafischee

No post yet.

Recent Comments by longcafischee

    No comments by longcafischee yet.